Zakres praktyki

Obszary prawa

Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo sądowe, praca, outsourcing, ochrona danych osobowych, prawo umów, windykacja należności, nieruchomości.

Prawo nowych technologii

Umowy w Internecie, ochrona programów, zarządzanie nowymi technologiami, cyberprzestępczość, ochrona danych, instrumenty płatnicze.

Prawo ubezpieczeniowe

Spory sądowe, ogólne warunki umów, Komisja Nadzoru Finansowego.


Prawo handlowe

Spółki (fuzje, podziały, przejęcia), restrukturyzacja i upadłość, ochrona konkurencji, energetyka, budownictwo.


Prawo ochrony środowiska

Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, składowanie i przetwarzanie odpadów, opakowania, wnioski i pozwolenia, pomoc finansowa w ochronie środowiska.

Prawo pracy

Sprawy pracownicze, układy zbiorowe pracy, sprawy zbiorowe, związki zawodowe, outsourcing, zatrudnianie cudzoziemców.

Iust est ars boni et aequi

Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne

Zadzwoń do nas

Poproś o konsultację